Barion Pixel

Az érzelmi intelligencia megléte nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott, boldog élethez, mégis méltatlanul kevés figyelmet kap a mai oktatási rendszerben.

Szülőként és pedagógusként is rendkívül fontos feladatunk, hogy a gyerekeket megtanítsuk érzelmeik felismerésére, kezelésére, hogy képesek legyenek örömteli kapcsolatok kialakítására, mélyebb önismeretre, érzelmeik kezelésére, feszültségeik oldására, ezáltal felnőve egy elégedettebb, teljesebb életet tudjanak kialakítani.

Ehhez azonban magunknak is ezeknek a képességeknek a birtokában kell lennünk.

Az érzelmi intelligencia fontosabb területei:

  • Az érzelmek ismerete: képes vagyok beazonosítani és megnevezni saját érzelmi állapotomat. Hogyan segíthetjük ebben a gyerekeket, ezzel kapcsolatban itt találsz ötleteket.
  • Az érzelmek kezelése: képes vagyok érzelmeim kezelésére, kontrollálni tudom azokat. Erről itt olvashatsz bővebben.
  • Empátia: képes vagyok mások érzelmeinek felismerésére.
  • Kapcsolatteremtés, a kapcsolatok kezelése: képes vagyok kölcsönös elégedettséget és örömöt adó kapcsolatok megteremtésére és fenntartására.

 

Az óvodáskorú gyermekek személyiségében az érzelmek dominálnak. Saját vágyaik vezérlik őket, életkorukból adódóan még nem tudják más nézőpontját megérteni. Sajátos egocentrikus látásmódjuk miatt egy bizonyos életkorig az empátiára még nem képesek, hiszen nem tudnak belehelyezkedni mások lelkivilágába.

Óvodáskorban az érzelmek felismerése és megnevezése lehet az első lépcsőfok a megfelelő érzelmi intelligencia kialakításához.

Az ovis évek második felében már próbálkozhatunk azzal is, hogy különböző módszereket tanítsunk a gyerekeknek, amelyekkel képesek érzelmeik szabályozására – ehhez azonban még segítségre van szükségük, nem lehet elvárni tőlük, hogy ezt önállóan tegyék.

Az érzelmi intelligencia további területei: a társas kapcsolatok, kommunikáció szintén életkoruknak megfelelő módon alakítható. Elsősorban közösségépítő játékötletekkel, dramatikus játékokkal, amelyek magukban foglalják a kezdeti lépéseket egymás érzéseinek felismeréséről.

 

Közösségépítő játékok

 

A közösségalakító játékoknak kiemelt szerep jut a tanév/nevelési év elején, amikor egy új csoport formálódik, de év közben is érdemes folyamatosan figyelmet fordítani rá.

A közösségformáló játékok erősítik az összetartozás érzését, segítik a gyerekek közti kapcsolatfelvételt, kommunikációt (szavakkal és szavak nélkül), előtérbe helyezik az egymásra figyelést, egymás felé fordulást, segítőkészséget, együttműködést.

A játékok során a gyerekek olyan technikák, eszközök (szavak,  gesztusok) birtokába jutnak, amelyeket sikerrel alkalmazhatnak a társas kapcsolataikban.

 

Ismerkedő játékok

 

A közösségalakítás első lépése, hogy megismerjük egymás nevét, megtanulunk bemutatkozni, köszönni, megismerjük a kapcsolatfelvétel módszereit. Egy új gyerekcsoportban segítséget jelentenek az első hetekben az ismerkedő játékok. Ehhez találsz ötleteket ebben a bejegyzésben.

 

Pillangós ismerkedő játék

 

A gyerekek egy része virág lesz, egy részük pedig pillangó. A virágok leguggolva várják a pillangókat. Egy vidám tavaszi zenére a pillangók elkezdenek táncolni, repkedni. Amikor a zene megáll, jön a vihar! A pillangók gyorsan keresnek egy virágot, ahová leszállhatnak.

“Kedves virág, engedj be, kérlek!” -szólítják meg az egyiket.

“Beengedlek, ha ismerlek.” – feleli a virág.

Ezután bemutatkoznak egymásnak. Amikor újra indul a zene, folytatódhat a játék szerepcserével.

További pillangós ötletek…

 

 

Közös vonások

 

Az empátia erősebb azok felé, akikkel közösséget alkotunk. Segítsük a gyerekeket abban, hogy felfedezzék, milyen közös dolgok kötnek össze minket más emberekkel. A közös vonások megtalálása elősegíti a befogadást, a sokszínűség elfogadását és a kedvességet azáltal, hogy felfedezzük, mindenkiben találunk a magunkéhoz hasonló tulajdonságokat.

Néhány ötletet találsz ezzel a témával kapcsolatban ebben a bejegyzésben is

Ismerjétek meg a világban élő sokféle gyermeket!

Az ötletet a Játéktárban találod!

 

Add tovább!

 

Gyerekcsoportban, de akár családban is játszható játék, amikor körben ülve egy-egy kedves mozdulatot adunk tovább a mellettünk ülőnek. Lehet ez például egy simogatás, egy pacsi, egy orr-összedörgölés, vagy egy ölelés is.

A játékot akár szavakkal, rövid kifejezésekkel is játszhatjuk. Tovább adhatjuk például, az  „Örülök, hogy itt vagy…” kiegészítve a mellettünk ülő nevével, vagy a „Legyen szép napod!” mondatokat.

 

Azt szeretem benned…

 

Ezt a játékot is játszhatjuk körben ülve, de családban akár úgy is, hogy mindenki elmondja egyenként a többi családtaggal kapcsolatban, hogy mely dolgokat szereti benne. Ovisoknak gyakran még nehéz megfogalmazni a gondolataikat, érzéseiket, de minél többször játszunk ilyet, annál több minden jut majd eszükbe.

Például: „Azt szeretem benned anya, hogy mindig mesélsz nekem este.” „Azt szeretem benned Panni, hogy mindig segítesz  felhúzni a cipőmet.” „Azt szeretem Petiben, hogy mindig megnevettet és jó vele játszani.”

 

Tyúkanyó és csibéi

 

Ovis csoportban, de akár otthon is játszható, 3-4 éves gyerekek által kedvelt egyszerű játék. Anya, vagy óvónéni a tyúkanyó, a gyerekek pedig a kiscsibék, akik vidáman ugrándoznak, csipegetnek, elszaladgálva a tyúkanyótól. Egyszer csak felhangzik a „Jön a héja!” kiáltás, amire a kiscsibéknek gyorsan oda kell szaladniuk és hozzábújniuk tyúkanyóhoz. Ez a játék is az összetartozás érzését erősíti.

Érdekesebbé tehető a játék, ha adunk a kiscsibéknek valamilyen feladatot. Például: úgy kell szaladgálniuk, hogy közben a szárnyukat mozgatják, vagy közben csipognak, esetleg párosan kell sétálgatniuk.

 

Köszöngető

 

A gyerekek fel-alá járkálnak és közben egy megadott módon köszönnek egymásnak. Lehet ez fejbólintás, kalapemelés, kézfogás, homlokérintés, pacsi, orr-összedörgölés, popsi összeütés, vagy bármi más vicces dolog. A játék lényege az egymással való kapcsolatfelvétel elősegítése.

 

 

Dramatikus játékok

 

A drámajáték nagyon jó teret biztosít a gyerekeknek arra, hogy különböző szituációkba helyezkedve sokféle érzelmet éljenek meg, gyakorolják az egymással történő kommunikációt, kapcsolatfelvételt.

A játékban újraélhetnek, feldolgozhatnak már megtörtént eseményeket, és a vágyaik szerinti végkifejletet adhatják a történéseknek. Mindez segíti az érzelmek, esetleges feszültségek feloldását is.

Dramatikus játékok lehetnek amikor egy már ismert mesét eljátszanak a gyerekek, vagy egy általuk kitalált történetet keltenek életre saját maguk beöltözve, vagy akár bábok segítségével.

 

 

 

 

Anyuka és kisbaba

 

A gyerekek játékában gyakran megjelenik a családjáték, ami nagyszerűen segíti az egymásra figyelés képességének alakulását. Játék közben információt kaphatnak társuk lelkiállapotáról is, amelyre különböző módon reagálhatnak.

Az anyuka – kisbaba játék ösztönözheti a gyerekeket a gyengéd, szeretetteljes viselkedés kifejezésére, például ringatással, simogatással, betakargatással. Olyan gyermekek számára is lehetséges példát adhat a pozitív érzelmek kifejezésére és fogadására, akik a valódi életben kevésbé részesülnek ebben.

 

Szerepjátékok

 

A szerepjátékok nagyon sok lehetőséget adnak a gyerekeknek a társas készségek gyakorlására. Már a játék kezdetén, a szerepek kiosztásakor felmerülhetnek konfliktusok, amelyeket kezelni kell, teret kap az együttműködés, az esetleges kompromisszumok megbeszélése.

Mindezek érzelmeket is keltenek, amelyeket valamilyen módon megtanulnak kezelni a gyerekek. Ebben még természetesen gyakran segítségre szorulnak.

Miért, és hogyan segítheted kisgyermeked szerepjátékát? Erről itt olvashatsz bővebben.

Itt például egy virágboltos játékhoz találsz ötleteket.

Itt pedig egy pékség szerepjátékhoz.

 

 

 

Találd ki, mit érzek!

 

Valaki középre áll, és eljátszik egy bizonyos érzelmet. Például: sírdogál, törölgeti a szemét; dühösen toporzékol; félve átöleli magát stb. A többiek feladata beazonosítani az érzelmet amit látnak, és kitalálni, hogy vajon mi történhetett az illetővel, ami ezt az érzést okozta. Kisebbeknél segíthetünk azzal, hogy a fülükbe súgjuk amit el kell játszaniuk. Például: „Képzeld azt, hogy elveszett a kedvenc alvótársad és nagyon szomorú vagy!”

Gyűjtsünk megoldási javaslatokat is: mit tehetünk azért, hogy a síró / dühös / ijedt társunk jobban érezze magát?

 

Érzelmek zsákja

 

Játékból helyezzünk el középen egy zsákot, amely az érzelmek zsákja lesz. Sokféle érzelem van benne, akár fel is sorolhattok néhányat, amelyet ismertek. Egyszer csak kinyílik a zsák, és kiszabadul belőle egy érzelem. Mindenkit elér a környezetében, így mindenki úgy fog tovább járkálni, viselkedni, hogy az adott érzelem tükröződni fog az arcán, testtartásán, szavain.

Játszhatunk úgy is, hogy valaki mindig segít az érzelemmel elárasztott játékosoknak: például megvigasztalja aki szomorú, megnyugtatja, aki dühös stb.

 

Nézd meg az érzelmi intelligenciával kapcsolatos többi bejegyzést is!

Itt pedig az önismeret fejlesztésével kapcsolatos játéktippeket találsz.

Készítsd el az érzelmekkel kapcsolatos  játékokat!

Tudd meg, hogy melyek óvodás gyermeked legfontosabb képességei, amelyek fejlődésére szülőként nagyon fontos odafigyelned!

Olvasd el az egyszerű tippeket, amelyeket tehetsz érte a mindennapokban!

Nézd meg az érzelmekkel  kapcsolatos

összes ötletet!